روابط سیاسی

اولین ارتباطات میان دوکشور به دوره پس از استقلال ساحل عاج در دهه 60 میلادی و متعاقب سفر هوفوئه بوانی رهبر فقید استقلال ساحل عاج به تهران جهت شرکت در جشن های 2500 ساله رژیم طاغوت در سال 1350 (1971) باز می گردد. در سال 1353 آقای هانری کونان بدیه وزیر وقت اقتصاد و دارایی ساحل عاج به ایران سفر نمود. روابط سیاسی میان دو کشور در 4 سپتامبر 1975 (1354) برقرار شد و سفارتخانه ساحل عاج در تهران خرداد سال 1356 با سفر هوفوئه بوانی افتتاح شد. ایران نیز متقابلا سفارت خود در ابیجان را در سال 1357 در سطح سفیر افتتاح نمود. با بروز برخی مشکلات سیاسی میان دوکشور، روابط دوجانبه در سال 1365 (1988) قطع شد. پس از گذشت چندسال و با ابراز تمایل دوکشور به برقراری مجدد روابط، در سال 1372 (1998) روابط سیاسی و دیپلماتیک تجدید و در اردیبهشت 1377 سفارت ج.ا.ایران در ابیجان بازگشایی گردید.